Pelipalvelimen vuokraus

Palvelimet sijaitsevat sekä Oulussa meidän omassa palvelintilassa että Helsingissä Nebula Oy:n palvelintilassa. Verkkoyhteyden nopeus ja palvelimien laitteisto on testattu ja todettu riittäväksi.

Maksaminen Widebit Oy:n tilille tapahtuu viiden pankkipäivän kuluessa siitä kun pelipalvelin on asetettu päälle ja tästä on menny tieto vuokraajalle. Vuokraaja saa palvelimelle admin/rcon salasanan vasta kun suoritus näkyy tilillämme. Ainoastaan palvelimen tilaajalla on oikeus pyytää ylläpidolta muutoksia palvelimeen. Pelipalvelimen edelleen vuokraus on kiellettyä ja mahdollisista muutoksista pitää sopia ylläpidon kanssa. Widebit Oy:n henkilökunnan tehtäviin ei kuulu palvelimen pluginien/lisäosien/modien asetuksien muokkaus. Palvelimen vuokraajan tulee huolehtia tämän tyyppisistä muutoksista itse. Mutta kysyvä ei tieltä eksy. Mikäli suoritusta laskusta ei ole tullut kahden pankkipäivän kuluttua laskun eräpäivästä, palvelin suljetaan ilman eri ilmoitusta. Mikäli laskusta lähetetään muistutus, jokaisesta muistutuksesta perimme erikseen 7e laskutuslisän, joka lisätään kyseiseen laskuun. Muistutukseen reagoimatta jättäminen aiheuttaa maksamatta jätettyjen vuokrien siirtämisen perintään. Maksaminen tapahtuu pankkisiirrolla, joka lähetetään sinulle sähköpostitse.

Pelipalvelimien vuokraus tapahtuu täyttämällä sähköinen lomake. Normaali laskutusjakso ja lyhin vuokra-aika on neljä viikkoa. Hinta riippuu vuokrattavasta pelistä ja pelaajien määrästä (kts. hinnasto). Vuokrasopimus on oletuksena jatkuva ja uusi lasku lähetetään noin viikkoa ennen edellisen vuokrasopimuksen loppumista. Mikäli vuokrasopimusta ei haluta jatkaa, tulee vuokrasopimus irtisanoa aina ennen seuraavaa eräpäivää. Tällöin vuokrasopimus päättyy maksetun ajan loppuun.

Mikäli serverin vuokrasopimus irtisanotaan vasta eräpäivän jälkeen, perimme erääntyneen vuokrakauden vuokran. Laskun maksu tulee tehdä aina lähettämällämme laskulla ja käyttämällä siinä kyseistä viitettä.

Pelipalvelimia koskevia ideoita ja parannusehdotuksia otetaan mielellään vastaan.

Alle 18-vuotiailla henkilöillä on oltava huoltajan suostumus.

Vuokrattuun pelipalvelimeen asetetaan tilaajan haluama salasana, jota tilaaja voi muuttaa myös jälkikäteen. Palvelimet pyörivät pääsääntöisesti oletusasetuksilla tai tilaaja voi lähettää valmiin asetustiedoston. Pelin etähallinta on mahdollista FTP:llä, webin kautta tai muilla pelikohtaisilla ohjelmistoilla.

Emme vastaa meistä riippumattomista pelipalvelimien käyttökatkoksista tai muista toimimattomuuksista. Vian ilmetessä tulee tehdä vikailmoitus sähköpostitse osoitteeseen palvelimet@widebit.com. Yli kahden vuorokauden mittaiset katkokset hyvitetään seuraavan kuukauden vuokrahinnasta. Mikäli palvelin on ollut poissa toiminnasta yli seitsemän vuorokautta voidaan vuokrasopimus purkaa ja maksettu loppuajan vuokra palautetaan. Jos väärinkäytöksiä esiintyy tai toiminta palvelimella katsotaan hyvän käytöksen vastaiseksi on Widebit Oy:lla oikeus irtisanoa vuokrasopimus ilman eri ilmoitusta. Pelipalvelimen vuokraus eteenpäin on väärinkäytös. Edellä mainituissa tapauksissa ei ole mahdollisuuksia hyvityksiin, vaikka vuokra-aikaa olisi jäljellä. Widebit pidättää oikeuden muutoksiin. Lisätietoa voitte tiedustella irc kannultamme #widebit @quakenet. Luettuasi käyttöehdot jatka seuraavalle sivulle. Kaikki tilaukset ovat sitovia. Tilausta tehdessäsi yhteystietosi, mukaanlukien IP-osoite tallennetaan tietokantaamme.

  1. Olen lukenut ehdot ja hyväksen ne. Jatketaan tilausta.